Haber:
     
Blog
MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Gelir Vergisi Kanununda vergilendirilecek gelir unsurlarından biri de menkul sermaye iradı’ olarak belirlenmiştir. Bir kişinin ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında kalan nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye nedeniyle elde edilen kar payı,faiz,kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı kabul edilmiştir.Bu gelir unsuruna dahil edilebilecek başlıca iratlar şunlardır.
 
SERBEST MESLEK ERBABI VERGİDE NELERE DİKKAT ETMELİ? Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Mart ayı vergi ayı olduğu için  vergi mükellefleri için en sevimsiz ve külfetli aydır.Oysa Merkezi yönetim Bütçesi içinde, yılın iki sevimli ayından biridir.
Mart ayı,bir bakıma işletmelerin ve bağımsız çalışan vergi mükelleflerinin kendileri ile hesaplaşma aylarıdır.Tüm bir yıl içerisinde sahip oldukları emek,sermaye,bilgi ve kaynaklarını,iş kapasitelerini ve insan kaynaklarını kullanarak ulaştıkları sonuçları sermaye katılımı olmaksızın ortak olan Devlet ile hesaplaşacaklardır.Yıllık iş hacimlerini,satışlarını,giderlerini,yaptıkları yatırımlarını,projelerini ve gelire dönüşen emeklerinin hesabını çıkartacaklardır.İşte bunlardan biri de ‘serbest meslek erbabı’dır.Doktorlar,avukatlar,mali danışmanlar,müşavir mühendisler,gümrük komisyoncuları,noterler Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı kabul edilmiş,yaptıkları faaliyetlerde serbest meslek faaliyeti,elde ettikleri kazançlarda serbest meslek kazancı olarak kabul edilmiştir.Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye,ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında,kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır.
 
KURUMSAL YÖNETİMİ SAĞLAMAK ZOR MU? Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Kısaca bir tanım vermek gerekirse kurumsal yönetim; şirketi yönetenlerle, ona kaynak sağlayanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesidir, denebilir. Kapsam bağlamında ise, dar anlamda kurumsal yönetim, şirket yönetimleri, yönetim kurulu ve hissedarlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlarken, geniş anlamda da şirketin diğer paydaşları, yatırımcılar, toplumla ilişkisini de kapsar. Böylece geniş anlamda bakıldığında her bir şirket sadece ortaklarının değil, faaliyet gösterdiği kentin, ülkenin hatta uluslar arası yatırım ve finans kuruluşlarının, bu şirkete ilgileri ölçüsünde ortaklaşa sahiplenilen bir kurum özelliği kazanmaktadır. Böylece Kurumsal Yönetim şirketle ilgili tüm kişi ve kurumların hak ve çıkarlarını sisteme bağlayan, düzenlemeler topluluğudur diyebiliriz.
 
İŞLETMENİZİ TANIYORMUSUNUZ? Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
 Ekonomik dalgalanma yada kriz dönemlerinde ayakta kalmanın ilk koşulu işletme sahiplerinin içinde faaliyet gösterdikleri adına işletme denilen organizasyonu tanımalarından geçmektedir.Bunun olmazsa olmaz devamı ise yönetenlerin genel kabul gören işletmecilik normlarına göre iyi yöneticiler tarafından yönetilmesi diye belirtilebilir. Bunlardan  ilki kurumsallaşma ikincisi ise kurumsal yönetim ilkelerine uyuma hazır iyi yönetici kavramlarıyla anlatılabilr.
 
İŞLETMELERDE BİRLEŞEREK BÜYÜME Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
İşletmelerin birleşmesi bir güç birliği eylemidir. Zor zamanlarda, kriz dönemlerinde küçülerek yok olmaktansa büyüyerek, katılarak, birleşerek yok olma modelidir.

İşletmeler neden birleşirler? Her şeyden önce birleşme bir büyüme modelidir. Aynı sektörde aynı rekabet koşullarında faaliyet gösteren şirketler hukuki şartları yerine getirerek tek bir tüzel kişilik altında birleştikleri zaman krizden çıkış için önemli bir fırsat yaratmış olurlar, her şeyden önce birleşecek şirketlerin aynı neviden şirketler olması gerekir. Ayrıca uğraşı konularının aynı olması sektördeki pazar payını artırır, ortak yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum gösterebilme şartını artırır.
 
İŞLETMEDE KALICILIĞI SAĞLAMAK Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Muhasebe; işletme yöneticilerinin, sağlıklı, doğru, ölçülebilir ve değerlendirilebilir kararlar alabilmeleri için gerekli sayısal verilerin, kendilerine ulaştırılmasını sağlayan bir bilgi sistemidir.

İşletmelerin bugün tüm önemli ve zorlu hedefi kâr değil, “uzun ömürlü olmayı” yani kalıcılığı sağlamaktır. İşletme tarihi içerisinde, Otuz (30) yıl kısa bir süre olmakla beraber, Dünya devi bazı şirketlerin bu süreye ulaşamadan yok olmaları, yetersiz kâr sağlayamamalarından değil, “kurumsallaşmayı” başaramamış olmalarından kaynaklandığı bilinmektedir.
 
Devamı...
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 47 - 92 Toplam: 128
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.