Haber:
     
İŞLETMENİZİ TANIYORMUSUNUZ? Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
 Ekonomik dalgalanma yada kriz dönemlerinde ayakta kalmanın ilk koşulu işletme sahiplerinin içinde faaliyet gösterdikleri adına işletme denilen organizasyonu tanımalarından geçmektedir.Bunun olmazsa olmaz devamı ise yönetenlerin genel kabul gören işletmecilik normlarına göre iyi yöneticiler tarafından yönetilmesi diye belirtilebilir. Bunlardan  ilki kurumsallaşma ikincisi ise kurumsal yönetim ilkelerine uyuma hazır iyi yönetici kavramlarıyla anlatılabilr. Günümüz işletmelerinde kurumlaşmanın birinci tanımı, işletmenin hayati kararlarının yöneticiler tarafından alınmasıdır. Bu kapsamda işletmenin finansman tercihi, yeni pazar hedefleri, ortaklık ve büyüme kararları işletme sahipleri değil yöneticileri tarafından belirlenmelidir. Yönetici, iş yaptıran profesyonel olarak işletmenin karlılığı ve verimliliğinden birinci derecede sorumlu kişidir. Bu nedenle iyi yönetici ile iyi yönetim kavramları sık sık kullanılmakta ve birbirini tamamlayan unsurlar olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin yatırımlarının sağlam kaynaklardan finanse edilip edilmediği, işletme faaliyetlerinin verimliliğinin ölçülebilirliği, işletme hedef ve kaynaklarına uyumlu ve ölçülü büyüme hedeflerinin belirlenip belirlenmediği, ekonomik ve politik risklerin belirlenerek risk yönetimi ve iç denetim sisteminin kurulup kurulamadığı, işletme yönetiminin başarı ölçütleri olmaktadır.
İşletmelerin başarısı bir bakıma yöneticin ortaya koyacağı başarıyla ölçülür. Yönetici yönetim felsefesini oluşturarak, tartışarak, uygulayarak, gözlemleyerek, eleştirerek ve eleştiriye açık bir sistem kurarak başarılı bir yönetim sistemi kurabilir. Yönetimin başarısı bir bakıma yöneticinin başarısı anlamına gelir. Bu çerçevede başarılı bir yönetici için söylenebilecek hususlar , yönetimin başarısının koşulları olarak da algılanabilir.

Başarılı bir yönetici kimdir? Sorusuna cevap verebilmek için yöneticide olması gereken özelliklerin alt alta sıralanarak işletme yöneticisinin  bu özellikleri ne ölçüde karşıladığını belirlemek gerekir. Şöyle ki;
-Yönetici başkalarının deneyimlerinden yaralanmalıdır.,
—Ekip çalışmasına inanmalıdır.
—Kurumlaşmaya açık olmalı, bunu bir forma/formata bağlamalıdır.
 — Sürekli gelişime, değişime ve yenileşmeye açık olmalıdır.
—Yönetici, yönetici yetiştirmelidir, işletmede her kişinin eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir alternatifi olmalıdır.
—Tüm çalışanlara eşit fırsat tanımalı, .çalışanlara karşı adil olmalıdır.
—Savurganlıktan kaçınmayı ilke haline getirmelidir.
—Mali idarenin hakkını koruyacak bilgi ve inanç birikimine sahip olmalıdır.
—Ketum olmalıdır.
—Raporlama düzenini işletmelidir.
—Kurum içi iletişim işlemeli, doğru bilgi kısa sürede ilgili noktalara ulaşmalıdır.
—Eleştiriye açık olmalıdır.
—Sürekli okuyan,araştıran, kendini yenileyen bir yapı da olmalıdır.
—Mütevazi ve saygılı olmalıdır.
—İşletmeyi temsil edebilecek görünüm, bilgi donanımı ve yeterlikte olmalıdır.
—Sosyal aktivitelere ilgi duymalı, zaman ayırmalı, iş hayatı dışında da bir yaşamı olduğunu bilmelidir.
—İnsanları çalıştırma sanatı olmalıdır.
İyi yönetici bir bakıma iyi işletmenin alt yapısını  kurmaya aday kişi olduğundan tanımlanacak nitelikler bununla sınırlı değil elbette.Diğer özelliklere de yarın ki yazımızda devam edelim.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.