Haber:
     
İŞLETME BÜTÇELERİ Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Bütçe dediğimiz zaman bir işletmenin faaliyet dönemi içerisindeki gelir ve giderlerinin yıllık baz da tahminidir diyebiliriz. Böylece, bütçe işletme hedeflerinin ve kaynaklarının sayısal hedef olarak kağıt üzerine dökülmesi anlamına gelir.
    İşletme bütçeleri, işletmenin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanabilir.Bu takdirde hazırlanan bütçeyi Genel İşletme Bütçesi olarak tanımlayabiliriz.
 Genel İşletme Bütçesi diyebileceğimiz bu çalışma işletmenin  tüm bölümlerinin hedef, kaynak, kar, finansal durum, gelir ve giderlerini özet bir şekilde gösterilerek bir bakıma  işletmenin planlanan bilânçosunun oertaya konulması olarak tanımlanabilir. Böylece, işletme gelecek bir yıllık faaliyet dönemine ilişkin çalışmalarını ve hedeflerini planlamış olur. Bunun yanında, bütçe bir bakıma işletmenin bir yıllık yönetim politikalarının temel metni olarak kayıt altına alınmış olur.
Genel İşletme Bütçesinin hazırlanabilmesi için bazı varsayımların gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bunlar; enflasyon oranı, döviz kuru, girdi fiyatlarında beklenen değişimler, ücret düzeyinde ki muhtemel artışlar, pazar payındaki gelişmeler ve amaca uygun kar hedefleridir. Bu varsayımların büyük bir bölümü işletme dışı verilerle oluşacaktır. Bu verilerde sağlam ve yerinde tahminler işletme içi öngörülerle birleştiği noktada gerçekçi bir işletme bütçesi ortaya çıkmış olacaktır.
    İmalat ile uğraşan bir işletmenin öncelikle üretim bütçesini hazırlaması, satış ve gider bütçesi alt çalışmaları ile nihai işletme bütçesini oluşturması gerekir. Bu çerçevede bir işletmenin bilmesi gereken temel işletme içi veriler şöyle sıralanabilir:

-    Direk İşçilik ve Malzeme Giderleri
-    Yarı Mamul Kullanımı
-    Genel Üretim Gideri
-    Satış ve Pazarlama Giderleri
-    Satış Tahminleri
-    Faaliyet Dışı Gelir ve Gider BeklentileriBu veriler belli olduktan sonra her ay itibariyle üretimin miktar ve tutar olarak planlanması, bu üretimden satılabilecek miktarın ve yapılacak giderlerin rakamsal olarak belirlenip bütçeye yansıtılması planlama için yeterli olacaktır.
Bütçenin başarılı olabilmesi için yönetimin bu çalışmaya inanması ve tüm bölümlerin gerçekçi bilgi katılımı ile oluşturulması gerekir. Yıl içerisinde bütçe rakamlarında ortaya çıkabilecek değişiklikler düzeltme yoluyla güncelleştirilebilir.
Bütçenin hazırlanması kadar uygulanması da önemli bir yönetim işlevidir. Bütçenin gerçekçiliği uyguluma döneminde ortaya çıkar. Her ay sonunda bütçe gerçekleşme sonuçlarıyla planlanan rakamların karşılaştırılarak sapmaların sebep ve sonuçları analiz edilerek, gerekiyorsa izleyen aylar bütçelerinin buna göre revize edilmesi gerekir.
Ana hatlarıyla verdiğimiz genel işletme bütçesi yanında farklı bölümlerin her birisi için ayrı ayrı bütçeler yapılabilir. Bu takdir de, Üretim Bütçesi, Satış ve Pazarlama Bütçesi, Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Nakit Bütçesi gibi çalışmalar ile bütçenin daha anlamlı ve detaylı kontrolü mümkün hale gelir.  
 
< Önceki   Sonraki >

Anketler

Kimler Sitede

Şuanda 3 misafir bağlı
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.