Haber:
     
Kurumsal Yönetim İşletmelere Neler Sağlar? Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Kurumsal yönetimi sağlamış şirketler, kurumlarını geleceğe taşıma kapasitesini yakalamış “iyi” işletmelerdir. Başka bir anlatımla kurumsal yönetime ulaşmış işletmeler, işletmenin en büyük rakibi olan “eski kafa yapısını” yok edip, günün koşullarına uygun tanımlanmış ve işlerliğe kavuşturulmuş bir yönetim organizasyonuna ulaşmış işletme olacaklardır. Böylece kurumsal yönetim işletmelerde önemli değişikliklere yol açarken, kurumsal yapılanma ve yönetim anlayışı aşağıda belirtilen noktalarda yoğunlaşacaktır. Şöyle ki; 1. Yöneticiler kendilerini değil işi ve işletmeyi önemsemeye başlarlar.
2. Yöneticiler bir şeyi tek başına değil çok şeyi birlikte yapma, tercihini kullanırlar.
3. Kurumsal yönetim, planlama ve bütçe, denetim ve finansal raporlamayı ödünsüz uygular. Böylece saydam hesap verebilir, bilgiyi paylaşan bir yönetim bilgi akışı sağlanır.
4. İşletmede kötü adam “canavar” yaratılmaz tam tersine işletme hakkında bilgiye dayanan belirlemeleri yapıp aktaranlar, korunur, belirlemelerinin işletmelere etkisi kullanılır.
5. Kurumsal yönetime ulaşmış işletmelerde yöneticiler sadece bakmaz, görür, duyar, fark eder, uyarıcı olur.
6. Kurumsal yönetimle birlikte, “sabır” işletmeye egemen bir öğe olarak benimsenir. Böylece ortakların, yöneticilerin, çalışanların işletmenin zor döneminde birbirleriyle ilişkilerinde işletme dışı yatırım ve finansman görüşmelerinde sabırlı olmaları ilkesi yerleşir.
7. Kurumsal yönetim, işletmeyi krizlere, çalkantılara, durgunluğa ve değişime hazır tutar. Böylece kurumsal direncin çoğalmasını sağlar.
8. Kurumsal yönetim, işletmede her kişinin eğitilmiş ve yetiştirilmiş olmasına özen gösterir. Tüm çalışanlara eşit fırsat tanınmasını sağlar.
9. Kurum içi iletişim işler, doğru bilginin kısa sürede ilgili noktalara ulaşması sağlanır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler izlenir. İşletme kapasitesindeki uyumlu uygulamalara yer verilir.
Günümüzde yaşanan ekonomik kriz ve belirsizlikler ortamında kurumsal yönetim en büyük korumayı sağlamaktadır.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.