Haber:
     
KURUMSAL YÖNETİM VE İŞLETME Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Şirketler, yaşadığımız yüzyılda Dünyanın en güçlü, belirleyici, politikalara yön veren kuruluşları olmuşlardır çünkü ekonomi dünyanın birinci gündem maddesi, ekonomiyi yöneten ve yönlendirenlerde artık şirketlerdir. Son yıllarda patlak veren şirket skandalları kurumsal yönetim kavramını sadece şirketlerin gündemine taşımamış, devletlerin de gündeminde yer almaya başlamıştır. Böylece ülkeler, kurumlar, kuruluşlar, şirketler ve tüm organizasyonlar en doğru, kalıcı kurumsal yönetim biçimini aramaya başlamışlardır. Artık sadece şirketlerde değil, ülkelerde kurumsal yönetim prosedürleri, kuralları ve yönetim kodlarını benimseyip, yayınlamaktadırlar. Elbette küreselleşme ile birlikte ülkelerin şirketleri düzenleyici kurumların koyduğu satın alma, birleşme, bölünme, devralma, şirket değerlemeleri gibi kurumsal yönetim tekniklerinde ilerleme sağlamışlardır. Özellikle uluslar arası sermayenin durağı olan borsalar, sermaye piyasalarını düzenleyen kuruluşlar, iş birliği halinde hisseleri işlem görecek şirketlerde aranacak yönetim prensiplerini belirlemişlerdir. Bu çerçevede borsaya kote olacak şirketlerin, yönetim kurulu üyesi olabilmek için standartlar belirlenmiş, yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu, üst yönetimle ilişkileri, hakları, yönetim kurulu üyelerinin eğitimi, üst yönetime yapılacak atamalar, gibi bilgilerin borsaya sunulması belirli formatlara bağlanmıştır. Diğer taraftan, kurumsal yönetim prensiplerinin temel unsuru olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi tanımı getirilmiş, bazen de bağımsız yönetim kurulu üyesi tanımına uymayan davranışların, yönetim kurulu üyeliğini sona erdirebileceği belirtilmiştir. Kurumsal Yönetimde Risk Yönetimi

Küreselleşmenin doğurduğu önemli sonuçlardan birisi de sermaye yatırımlarında öngörülmeyen risktir. İyi kurumsal yönetim, risk yönetimini de içerir. Günümüzde yaygın düşünce, gelişmekte olan ülkelerin şirketleri de uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına uyumlu, şeffaf mali tablolar yayınlayarak, kurumsal yönetim prensiplerini uygulayarak, dünyanın önde gelen borsalarına kote olabilirler. Böylece dünya ekonomisinde etkili ülkelerin şirketleri gibi yüksek derecelendirme notu alabilirler. Artık şirketlere ilişkin kredi analizinden bağımsız şekilde kurumsal yönetim analizi de yapılmaktadır. Böylece şirketlerin kurumsal yönetim politika ve uygulamaları ve bu politikaların hissedarların ve şirketle mali ilişkide bulunan kuruluşların çıkarlarını gözetip gözetmediğinin bir ölçütü olmaktadır. Bunun sonucu olarak, bir şirket gelişmekte olan ülkede olsa dahi, iyi bir kurumsal yönetim yapısına sahipse şirketin ülkesine bakılmaksızın aynı kurumsal yapıya ulaşmış gelişmiş bir ülke şirketiyle benzer notu alabilmektedir.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.