Haber:
     
YENİ TEŞVİKLER VE SİVAS II Yazdır E-posta
Salı, 10 Kasım 2009
Dünkü yazımızda yatırım teşvik uygulaması açısından III. Bölgede yer alan Sivas’ta yapılacak bir yatırım için sağlanabilecek desteklerden KDV istisnası ile faiz desteğinden bahsetmiş idik. Bugün ise söz konusu teşvik belgesine dayalı olarak yapılacak yatırımlar için sağlanacak diğer desteklerden bahsedeceğiz. Bunlardan önemli bir tanesi, ‘’arazi tahsisi’’ dir. Yatırımcılara, yatırımın ihtiyacı olan arazinin hangi usul ve yasalara göre tahsis edileceği Maliya Bakanlığınca belirlenerek ileride duyurulacak tebliğe göre gerçekleştirilecektir.
Yatırımcılara sağlanan önemli bir destek de vergi indirimidir. Vergi indirimi 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar ile bu tarihten sonra başlanılan yatırımlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.
31.12.2010 tarihine kadar Sivas’ta yapılacak bir yatırım için normal bölgesel yatırımlar için, yatırım katkı oranı % 40, Kurumlar ve Gelir Vergisi indirim oranı ise % 80 olarak belirlenmiştir. Şayet bu yatırım ‘’büyük ölçekli yatırım’’ kapsamında ise yatırıma katkı oranı % 50, Kurumlar ve Gelir Vergisi indirim oranı ise % 80 olarak belirlenmiştir.
 31.12.2010 tarihinden sonra başlanacak bölgesel yatırımlar için Sivas’ın yer aldığı bölgede yatırım katkı oranı % 20, Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi ise % 60 oranında olacaktır. Şayet yatırım tutarı ‘’ büyük ölçekli yatırım’’ kapsamında ise yatırıma katkı oranı % 40, Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi % 60 olarak uygulanacaktır.
Vergi indirimi uygulamasının temel esasları şöyle olacaktır.
-İndirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilecektir.
-Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamayacaktır.
-Finans ve sigortcaılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile Yap-İşlet Modeli ile gerçekleştirilen elektirik üretim tesisleri, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlar indirimli Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi uygulamasından, ayrıca, yatırım yeri tahsisinden yararlanmayacaklardır. Diğer bir devlet desteği ise sigorta primi işveren hissesinin belirli sürelerle hazinece karşılanmasıdır.
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, diğer yatırımlarda ise yatırımın tamamlanmasını takiben, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde çalıştırılan işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı hazinece karşılanacaktır. Sivas’ın içinde yer aldığı bölgede yapılacak yatırımlarda eğer yatırıma 31.12.2010 tarihine kadar başlanır ise bu destek beş yıl süreyle uygulanacaktır. Şayet 31.12.2010 sonrası yatırıma başlanırsa bu süre üç yıl olarak uygulanacaktır.
İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenelerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet vergilerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeli ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın, hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın, ödenmiş olması gerekir.
Tüm yatırımcılara yada yatırım düşünenlere başarılar dileriz.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.