Haber:
     
FİRMALARDA OLMASI GEREKEN İLKELER Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
Bir işletme kurmak çok kolay. Hatta sermaye şirketi de kurabilirsiniz. Hatırı sayılır paralar da kazanabilirsiniz. Ancak günümüzde işletmenin gerçek değerini belirleyen, işletme kültürünün yarattığı ’’kurumsal değerler’’ ya da ‘’etik değerler’’ dir. Sahip olunan bu değerleri yazılı hale getirerek, gelecek dönemlere taşımak, yani kalıcı hale getirmek, günümüz işletme yönetiminde aranan, sorulan, sorgulanan kurumsal varlıklardır diyebiliriz. Biraz sonra başlıklarını vereceğimiz bu değerler, aslında  kurumun kimliğine yapışan ‘’maddi olmayan varlıklar’’ dır. Hem işletme için hem de çalışanlar için orta ve uzun vadede çok katkı sağlar.
Peki, bir işletmenin’’ kurumsal değerleri’’ neler olabilir? Ya da işletme ne gibi etik kurallara sahip olmalıdır.
 Her şeyden önce kurumsal yapının bir yönetim sistemine bağlanmış olması gerekir. Yaygın bir isimlendirme yapmak gerekirse her işletmenin organizasyon yapısı ile bu yapının nasıl işleyeceğine ilişkin tanım, kavram ve açıklamaların işletme içi bilgi sistemi ile duyurulması gerekir. Böylece ‘’kim-kimdir’’ konusu çözüme ulaştırılmış olacaktır.
Bundan sonraki nokta, iş yaparken dikkat edilecek hususlar, bağlı kalınacak değerlerin sürekli göz önünde tutulmasını sağlayacak ‘’ ilke’’, ‘’kural’’ ve ‘’değerlerin’’ belirlenip, yaşamın her noktasında bu değer ve ilkelere bağlı kalınmasını sağlamak olmaktadır.
 Aslında ‘’değerler’’ işletmenin uyguladığı prosedürlerin yazılı ve uyulması gerekli bir metin hale getirilmesi işlemidir. Bu değerler, yönetici, yönetim kurulu, genel müdür, satınalmacı, insan kaynakları, pazarlama elemanları, yardımcı hizmetlere hatta bayii, acenta, müşteri, kamu otoritelerine, finans kuruluşlarına kadar uzanan bir ilişki ağında  geçerli olacak kuralları kapsamaktadır. Bu ilkelere uyulduğu takdirde, Ankara, Sivas, Kastamonu hatta yurtdışında ki işyerinde hep aynı kurallar ve yönetim tarzı uygulanmış olacaktır. Böylece dalga dalga yayılan şirket kültürü, şirket değerleri ve ilkeleri firmanın ulaştığı her yerde ve ilişkisi olan her kişide aynı davranış ve tarzın uygulanıyor olmasını mümkün kılacaktır.
 İşletme değerlerinin bir kısmı, çalışan herkese, işletmede oluşan, oluşmasına katkı verilen’’ şirket kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamaktır. Her çalışanın ‘’takım çalışması’’na uygun göstermesi bir şirket değeri olabilir. Ama herkesin bu ilkeye en iyi uyumu ‘’hizmet içi eğitim’’ ile sonuçlandırılabilir. Bu eğitim bazen toplu olabilir bazende ‘’kıdemli’’nin  ‘’kıdemsizi’’ bireysel olarak eğitmesiyle olabilir. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu ve Teftiş Kurulu bu eğitimde çok başarılı iki değerli kurumdur. Hizmet içi eğitim dışında, her kıdemli meslek mensubu (ustad),  kıdemsiz meslek memurunu (muavin) davranış, yol gösterme ve kültür aktarımı yoluyla çıraklıktan, kalfalığa oradan da ustalığa yükselmesi için bilgi desteği verir, eğitir, olgunlaşması için ciddi gayret gösterir.
Değişime ve yeniliğe açık olmak günümüzde vazgeçilme bir şirket değeridir. Kalıplara sıkışan bir sahiplik, patronluk ve yönetim anlayışı çağın gelişimleriyle uyuşamamaktadır. Yeniliğe ve değişime açık örgüt yapısı firma yönetimine rahatlık, güven ve cesaret katmaktadır. Nitekim, yeniliğe açık patron ve yönetici, kişileri dinler, bilgi ve projelerde katkı verir. Süreçlere ilişkin görüş ve önerilerini tartışmaya açar. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu ile hedeflere daha az maliyetle ulaşılmasını mümkün kılar.
Zaman yönetimi, önemli bir şirket kültürüdür. Yöneticinin başarısı, zamanını iyi kullanma ile ölçülür. Sadece yöneticiler değil, tüm çalışanlar zamanlarını iyi ve olumlu yönde kullanmak zorundadırlar. Hayata ve işe ilişkin doğru kararlar zamanı iyi yönetmekle sağlanabilir. Bunlar dışında kamu idareleriyle ilişkiler, sözleşme kültürü ve uygulaması, her biri şirket değeri olarak, firma yaşamında etkisini gösterirler.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.