Haber:
     
İŞLETMELERİN EN ÇOK NEYE İHTİYACI VAR ? Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
Türkiye ve benzer ülkelerde yönetim ve yönetim tekniklerine ilişkin yayınlar çok ilgi çekmiyor. En çok satan kitaplar listesinde yer almıyor. Oysa bu tür kitaplar çoğu ülkelerde daima liste başı oluyor. Nedeni gayet basit. Her organizasyon ve işletmenin yönetim tekniklerine, yönetim uygulamalarının inceliklerine, özetle basit ya da gelişmiş yönetim stratejilerine ihtiyacı var. Dünyada, ekonomik krizin şiddetini azaltarak eski günlere doğru yavaş bir dönüş içerisinde yol aldığı kabul ediliyor. Krizin şekli hangi harfe benziyor olursa olsun eninde sonunda bir durgunluk dönemimden sonra çıkış sürecinin yakalanacağı kesin. Bu nedenle tüm işletmelerin krize odaklanmış birikimlerini daha etkin noktalara taşımaları gerekiyor. Açıkçası günümüzde işletmelerin  “Akıllı İşletme Doktoru”na ihtiyacı var. Akıllı İşletme Doktoru zor dönemlerde kalıcılığı sağlayan başarılı yöneticilerden başkası değil. Özellikle işletmenin kalıcılığıyla birlikte makul bir büyümeyi de gerçekleştirebilen yönetici, işletme için büyük bir şans olacaktır. Akıllı İşletme Doktoru, her şeyden önce işletmenin eksikliklerini, fazlalıklarını, kaynaklarını özetle ‘’hastalığı’’ doğru teşhis eder. Bu teşhise uygun anlamlı ve işletmeye uyumlu dozda ilacı kullandırır. Elbette bunu yaparken iyi bir yöneticide bulunması gereken takım çalışması, gerçekçilik, kararlılık ve cesareti birlikte kullanır. Akıllı işletme doktoru her şeyden önce deneyimlerini sunabilen ve deneyimlerini oluşturan bilgileri genel kabul görecek şekilde aktarabilen kişidir. Takım çalışmasıyla kendisini kabul ettirme yanında belirlediği hedef ve stratejileri tüm örgütüne yayabilecek “sunum kabiliyeti” nin olması gerekir.
Günümüzde “Akıllı İşletme Doktoru” nun önemli bir özelliği de değişime açık olmasıdır. Şayet işletme doktoru tüm deneyimlerine rağmen değişime direnç gösteriyor ise onu değiştirecek yeni bir lider ortaya çıkacaktır. Unutmamak gerekir ki değişime karşı çıkanlar ya da değişime karşı direnç gösterenler, işletmenin muhafazakar kanadını oluşturacak olup, değişimciler karşısında yenilmek durumundadırlar.
 Akıllı İşletme Doktoru özellikle ekonomik kriz ve durgunluk dönemlerinde en az üç yıllık hedef ve stratejilerini yenilemesi gerekir. Özellikle hedeflerin gerekçeleri ve kabulleri çok doğru saptandıktan sonra bir bütçe metni haline getirilerek işletme içerisindeki tüm karar ve değerlendirme noktalarıyla paylaşılması gerekir. Bu hedef ve stratejilerin belirlenmesinde duygusallıktan uzak, iyimserliği kaybetmeyen bir gerçekçilikle çalışmaların yapılması gerekir. Hangi yılın kazanç yani kar, hangi yılın ise ayakta kalmayı hedefleyen ar yılı olacağı net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Akıllı işletme doktoru, işletmesinde suiistimali önleyecek önlemleri alan kişidir. Bu konuda KPMG Türkiye Suiistimali Önleme ve İnceleme Bölümü’nün hazırladığı “Yöneticilerinin Bakış Açısı ile Türkiye de Suiistimal: Riskler, Etkiler ve Alınması Gereken Dersler” araştırması Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 146 üst düzey yönetici ile gerçekleştirilmiştir. KPMG Türkiye Suiistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri Başkanı İdil Gürdil’e göre kriz zamanlarında şirketlerin yaşadığı suiistimal vakalarında azımsanamayacak oranda artış gözlenmektedir. En önemlisi suiistimal riski, insan faktörüne bağlı olduğu için yok edilmesi imkansız olsa da alınacak önlem ve uygulanacak politikalarla, maliyetleri en aza indirilebilmektedir. İşte Akıllı İşletme Doktoru özellikle ekonomik kriz dönemlerinde artan suiistimal vakalarının en aza indirilmesi yönünde gereken önlemleri alacak ve denetleyecektir.
       Yarın ki yazımızda bahsettiğimiz bu araştırmanın bulgularını özetleyip sunmaya çalışacağız.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.