Haber:
     
YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE TÜRKİYE DE SUİSTİMAL Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
Türkiye’nin önde gelen Denetim ve Danışmanlık Şirketi,KPMG nin  Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümünce hazırlanmış olan ‘’Yöneticilerin Bakış Açısı ile Türkiye de Suistimal; Riskler, Etkiler ve Alınması Gereken Dersler Raporu’’ ‘’suistimal’’ kavramının Türk şirketleri üzerindeki etkileri, alınması gereken önlemler, korunma yöntemleri ile karşılaşılan suistimal vakalarının özelliklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. KPMG tarafından yürütülen araştırma Türkiye’de şirketlerin karşı karşıya kaldığı suistimal vakalarının özellikleri ile yöneticilerin konuyla ilgili deneyimlerini ve şirket içi suistimale ilişkin düşüncelerini yansıtmaktadır. Özellikle suistimalin nedenleri ve şirkete vereceği zararın boyutları ile son iki yıl içerisinde yaşanan suistimallerin değerlendirilerek, şirket içi suistimalleri önlemek için alınabilecek önlemlerin etkinliği göz önüne serilmektedir. KPMG raporu ,Türkiye’nin önde gelen şirket yöneticileri ile yapılan görüşme ve online anket metodu ile alınan bilgiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki şirketlerin bir kısmı, en büyük 500 şirket içerisinde yer almaktadır. Seçilen sektörler ise finans, inşaat, altyapı, tekstil, otomotiv, tüketim ürünleri, enerji ve doğalgaz sektörlerinden oluşmaktadır. Diğer sektörler ise % 3 ve daha düşük oranlarda araştırmaya dahil edilmiştir.
Görüşülen kişilerin% 65 finans ve bağlantılı bitimlerin yöneticileridir.
Yöneticilerin Bakış Açısı ile Türkiye’de Suistimal
Yapılan çalışma sonuçlarına göre katılımcıların tamamına yakını suistimali Türkiye’de büyük bir problem olarak görmektedirler ve çoğunlukla Türkiye’de suistimal vakalarının artacağı düşüncesindedirler. Suistimal benim şirketimde büyük bir problemdir diyenlerin oranı % 8 dir.
 Araştırmaya katılan yöneticilerin % 81 i çalışma hayatları boyunca en az bir suistimal vakası ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Suistimal Risklerine Bir Bakış
Suistimalin büyük bir problem olduğunu düşünen sektörlerin başında enerji ve doğalgaz, parekende ve ilaç/ecza sektörleri gelmektedir. Bunları sırası ile inşaat ve altyapı, tekstil, finans ve tüketim ürünleri sektörleri takip etmektedir.
Suistimale en açık sektörler arasında ilk üç sırayı inşaat, finans ve sağlık sektörü oluşturmuştur.
İş yaşamı boyunca suistimalle karşılaştıklarını belirten katılımcıların % 30 u, belirlenen kaybın 500.000 TL’nin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.
Kurumsallaşmış şirketlerin çoğu  iç kontrollerine,  suistimal önleyici kontrolleri  de dahil etmeye çalışsa da yöneticiler ve şirketleri açısından en çok endişe uyandıran konuların başında ' oranı ile suistimal önlem mekanizmalarının yetersiz olması yer almaktadır.
Gerçekleşen bir suistimal şirketlere finansal kayıplar, itibar kaybı, hisse değer kaybı, iş kayıpları, artan finansman maliyetleri, soruşturma maliyetleri gibi sonuçlara mal olmaktadır. Önemli bir nokta da şirkette suistimal yaşanması şirket markası ve piyasadaki konumuna etkisi yanında çalışanların moralini olumsuz olarak etkilemesidir.Araştırmaya katılanların @ ı suistimalin daha çok şirket içindeki çalışan ve yöneticiler tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünmektedirler .Bunda duyulan güven verilen yetkiler, gizli bilgilere erişimin kolay olması, şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin biliniyor olması etken olmaktadır.
 Araştırmaya göre şirketlerin suistimal olayları yaşamasında ‘’suistimal engelleyici kontrollerin zayıf olması’’ ve ‘’yöneticiler tarafından kontrollerin önemsenmemesi veya dikkate alınmamsı’’ etkili olmaktadır.
Şirket varlıklarının çalınması en çok karşılaşılan vakadır. Bunu izleyen ikinci vaka kamu kurumlarına rüşvet verilmesidir. Evrakta sahtecilik ve satıcılar tarafından verilen rüşvetlerde, karşılaşılabilecek suistimaller içerisinde yer almaktadır.
Suistimaller en çok iç denetimler yoluyla ortaya çıkarılmaktadır. Bazen ise ihbar ve tesadüfler suistimalin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Çoğunlukla tespit edilen suistimaller şirket içi ekipler kurularak soruşturulmaktadır. Yapılan araştırmaya göre şirketlerin yalnızca  in de suistimal riski ile mücadele etmek için kurulmuş ayrı bir birim  vardır. Söz konusu araştırmanın koordinasyonu KPMG Türkiye ortağı İdil Gürdil tarafından yapılmış olup, araştırmaya ilişkin bilgiler için kpmg.com.tr adresinden iletişim sağlanabilir.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.