Haber:
     
YATIRIMLARDA DEVLET DESTEĞİ II Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
Yayınlanan teşvik kararnamesine göre, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnası yanında talep edilmesi halinde ‘’faiz desteği’’de sağlanmaktadır. Hazine Müsteşarlığınca uygun görülmesi halinde en fazla ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilecektir. Bakanlar Kurulu kararının 8. maddesine göre; bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmın ödenecek faiz veya kar payının;
a)- III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin bir puanı,
b)-IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,
 c)-Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı ve gaz atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı devletçe karşılanacaktır.
 Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek yatırım kredisi için faiz desteği miktarı Ar-ge ve çevre yatırımları için 300.000 Türk Lirasını, III. ve IV. bölgelerde yapılacak yatırımlar için beş yüz bin TL yi geçemeyecektir.
Kullanılan kredilerin faiz, kar payı veya ana paralarının belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde müsteşarlıkça o bildirim alınır alınmaz faiz desteği ödemesi durdurulacaktır. Teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlandırılan faiz desteği 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınacaktır.
Teşvik kararnamesinin önemli bir hükmü de, vergi indirimi uygulamasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda Kurumlar Vergisi Kanununu 32/A maddesi çerçevesinde kurumlar vergisi veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki şekilde olacaktır:
Bölgesel    Büyük Ölçekl
Uygulama   Yatırımlar 
   
Bölgeler Yatırıma  Kurumlar  Yatırıma  Kurumlar
 Katkı Oranı  vergisi veya  Katkı Oranı  vergisi veya  
 (%) gelirler vergisi (%)  gelirler vergisi 

 

indirim    indirim     oranı(%)   oranı(%)
      
I 10  25 25 25
II 15  40 30 40
III 20  60 40 60
IV 25  80 45 80

Teşvik belgesi kapsamında 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde yatırıma katkı oranı I. bölgede % 20, II. bölgede % 30, III. bölgede % 40 ve IV. bölgede % 60 oranında uygulanacaktır. Kurumlar vergisi indirim oranları ise I. bölgede % 50 II. bölgede % 60, III’ te % 80 ve IV. bölgede % 90 olarak uygulanacaktır. Aynı şekilde büyük ölçekli yatırımlarda da yatırıma katkı oranları ile kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranları artırımlı olarak uygulanacaktır.
       İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarları yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edecektir.
       Bakanlar Kurulu indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanmayacak yatırımları kurumlar vergisi kanununun 32/A maddesine uyumlu bir şekilde belirtmiştir. Buna göre finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, yap-işlet modeli ile kurulan elektrik enerjisi üretim tesisleri ile yap-işlet-devret modeli kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.
        Vergi indirimi konusu yatırım teşvik kararnamesi içerisinde özelliği olan teknik bir konu olduğu için, gelecek yazılarımızda bu konuya başlı başına yer vereceğiz.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.