Haber:
     
BAYKALIN ÖNERİLERİ Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Dünya aylardır ekonomik krizi konuşuyor .Yaşanan krizin hangi geometrik şekle yada harfe benzediği tartışılıyor:Oysa biran önce bizi yönetenlerin önlemlerini alıp hayata geçirmesi gerekiyor.Dünyada likitide sıkıntısı yok.Finansman kaynakları durmuş degil.Sorun bu mevcut kaynakların Türkiyeye aktarılmasında ortaya çıkıyor.2oo2-2006 arasındaki kolaylık ve işleyen sistemleri bugün bulmamız mümkün değil.Bu durumda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de  devletin görev üstlenmesi gerekiyor.Amerikada bile devlet etkili bir şekilde devreye girmiş durumda. Devlet nasıl devreye girebilir.Bu konuda ileri sürülebilecek onlarca öneri var.Bu öneriler içerisinde seçim ortamında dillendirildiği için sayın Baykal’ın önerileri kamu oyunda tartışılmaya başlandı.Bu önerileri incelediğimiz zaman ekonomiyle biraz  ilgisi olanların bile karşı çıkabilecekleri bir konunun olmadığı düşüncesindeyim.Baykal öncelikle hükümetin ekonomik kriz konusunda ki söylemlerini hatırlatarak bu anlayışı değiştirmeleri ,ekonomik krizin ciddiye alınarak ekonomik yorum ve değerlendirmelerin ciddi bir yapılandırmaya kavuşturulmasını önermektedir.Bu konuda hükümet içerisinde yer alan bazı bakanlar ile ekonomiyi yakından izleyen hükümet yakınlarının aynı görüşte oldukları bilinmektedir.Artık hiç kimse ekonomik krizin Türkiye ekonomisini etkilemeyeceğini söylemiyor.Zaten bugün ekonomide çözüm önerileri konuşuluyorsa, bu yaşanan ekonomik krizin bir sonucudur.

Gelelim Denız BAYKAL’ın diğer önerilerine.Bunlardan en önemlisi bütçe mali disiplinin gevşetilerek kamu alt yapı yatırımlarına yönelik harcamaların artırılmasıdır.Alt yapı ödeneklerinin artırılmasının yeni iş ve işsiz birilerini işe alınmasını sağlaması doğaldır.Dolayısıyla işsizliği azaltmak adına bütçe açığının artırılması göze alınacaktır.Bu ise 2009 bütçesinin, daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz  gibi ,yeniden doğru verilere göre revize edilmesini gündeme getirecektir.Bütçe lisanı ile söylemek gerekirse Türkiye nin ek bir bütçe yaparak bütçe gelir ve giderlerini dolayısıyla bütçe açığını ve bu açığın finansmanını yeniden hesaplaması gerekir.Elbette gerçekçi bütçe açığı belirlenince bu açığın finansmanını hangi kaynaktan sağlanacağının da ortaya konulması gerekir.Ekonomideki muhtemel küçülme dikkate alındığı zaman işsizliği azaltacak yeni bir bütçe düzenlemesi bütçe açığı nedeniyle ek borçlanmalara dolayısıyla faiz artışına yol açacak , bu ise bazı kamu harcamalarında da azalmalara yol açabilecektir.Devletin temel görevi klasik kamu hizmetlerini aksatmadan yürütmek olduğuna göre özellikle sağlık,eğitim.savunma hizmetleri ile  günümüzde enerji yatırımlarının aksatılmaması temel tercih olacaktır.Bu anlamda bir politika değişikliği istihdam yaratma adına, kamunun önemli dengelerini değiştirebilir.O nedenle sayın Baykal ın ekonomi için yeni bir program oluşturulması önerisi çok önemlidir.Bu programda temel hedef bütçe harcamalarındaki öncelikler ile bu harcamaların hangi kaynaklarla finanse edileceği konusundaki tercihlerin belirlenmesi ve ekonomiye etkilerinin iyi hesaplanması gerekir.2602.2009
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.