Haber:
     
ÇİFTÇİ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları sayılırken, tüccarın kazancını gösteren ticari kazanç yanında ikinci gelir unsuru olarak zirai kazançlar belirtilmiştir. Biz, kolaylık olarak, vergisel tanımlamadan biraz uzaklaşarak ,zirai kazanç kavramı yerine çiftçi kazançları diye başlık attık. Gelir Vergisi Kanunu zirai faaliyetten doğan kazancı“ zirai kazanç” olarak tanımlamıştır. Zirai işletmeleri işleten gerçek kişiler ise ,(adi şirketler dahil) çiftçi olarak belirtilmiştir. Böylece, çiftçi kavramı ,balıkçı, su ve kara avcılığı faaliyetinde bulunanları, hayvan yetiştiricileri ve rençberleri kapsamaktadır. Zirai faaliyette ortakların adi ortaklıktan aldıkları kar payı, şahsi zirai kazanç kabul edilmekte,b unun dışında kollektif, adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler zirai faaliyetle uğraşsalar da çiftçi sayılmamaktadır. Bu ortaklıkların ortaklarının ,şirket karından aldıkları paylar, ticari kazanç kabul edilmektedir.
Zirai kazançlar prensip olarak kaynaktan vergi kesilmesi suretiyle vergilendirilir.Ancak işletme büyüklüğü olarak Gelir Vergisi Kanununda belirtilen hadleri aşanlar gerçek usulde vergilendirilmektedirler.Gerçek usul dışında vergilendirilen çiftçilerin hasılatlarından kesilen vergi nihai vergi olmakta,beyanname vermeleri gerekmemektedir.
İşletme büyüklükleri nedeniyle gerçek usulde vergiye tabi olacak çiftçiler ise bir takvim yılında elde ettikleri gelirlerini,faaliyetleri zararla sonuçlansa bile takvim yılını izleyen Mart ayının 25.inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.Beyan edilen kazancın vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
Görüldüğü üzere doğru bir tercih ile çiftçilerin vergiye tabi olabilecek kazançlarının vergilendirilmesinde, 2004 yılından beri defter tutma,beyanname verme gibi mali bürokratik işlemler yerine hasılattan tevkifat yoluyla vergileme yöntemi seçilmiştir
2008 yılı ekonomik kriz yılı olduğu kadar, tarımsal verimliliğin düşük olduğu,çiftçinin ancak yaşamını sürdürebileceği bir yıl olduğundan, çiftçi kazançlarından vergi alma yerine çiftçileri destekleme yılı olmalıdır.04.02.2009
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.