Haber:
     
EKONOMİK KRİZ TARIM İLE ÇÖZÜLEBİLİR Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Ekonomik kriz bir çok sektörü etkiledi.Daha da önemlisi sokakta ki vatandaş umutsuz ve arayış içerisinde.Umutsuzluğu umuda dönüştürecek her küçük haber endişeleri azaltıyor ama yok etmeye yetmiyor.Geçmişte ağırlaşan ekonomik koşulları güncel,siyasi olaylar,yolsuzluk haberleri, önemli aktüel haberler ile aşmak mümkün idi.Daha doğrusu ekonomik ağır tabloyu gündemden düşürmek için bazı haber ve gerçekleşmeler yetiyor idi. Ekonomiye baktığımız zaman tablo iyi değil.Sanayi üretimi azalıyor, ihracat düşüyor, işsizlik hızla yükseliyor.Böyle olunca işi olamayanlar, işi olan sabit gelirliler,tarımdan yaşamlarını sürdüren küçük çiftçiler,esnaf özetle halk her gün biraz daha karamsarlığa itiliyor.
Gazete ve televizyonların neredeyse ana haberleri ekonomik kriz ve bunun sosyal etkileri ile dolu.Bu ağır tablo içerisinde güzel bir haber duymak iyimser olmayı gerektiren sebepleri ortaya çıkarmak herkesin görevi.
Yıllardır çözülemeyen sorunlarına ve ekonomide ikinci plana itilmiş olmasına rağmen tarım öyle görünüyor ki ekonomik krizden çıkışta tek umut kaynağı olacak.TÜİK verilerine göre  2008 yılında Türkiye ekonomisi %1.1 büyürken tarımdaki büyüme %4.1 oldu.Bunun yanında 2009 yılı ilk üç aylık ihracat verileri de tarımsal ürün ihracatındaki artış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.Böylece içinde bulunduğumuz yılın ilk iki ayındaki tarım sektöründeki ihracatına baktığımız zaman iyimser olmak için önemli bir sebep olduğu ortaya çıkıyor.
Geleneksel olarak Türkiye istidam yapısına baktığımız zaman tarımdan kaçış sanayiye sığınış egemen bir olgudur. Günümüzde ise ekonomik krizle birlikte sanayide üretim azalıp işsizlik oranı çoğalırken, bu işsiz kalanların tarıma yöneldiklerini görüyoruz.Yıllardır hep beklenen ve doğru olduğuna inanılan önemli bir düşünce yaşama geçmiş oluyor.Tersine göç mekanizması yaşama geçerek  hem küçük tarım işletmelerini atıl kalmaktan kurtulması hem de kent yükünü azaltarak tarımsal üretime katkı verilmiş oluyor.Böylece tersine göç sadece baba ocağına dönüş gerekçesi ile değil kaybolan işin yerine, terk edilen işin konulması suretiyle üretime katkının sürdürülmesi sağlanmış oluyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2009 yılında kuraklık olmayacağı belli oldu.Böylece önceki yıllara göre 2009 üretim döneminde başta geleneksel tarım ürünü olan hububat  üzere tarım üretiminde ciddi artışlar bekleniyor.Yapılan tahminlere göre özellikle buğday ve arpa üretimin ciddi boyutlarda artacağı tahmin ediliyor.Bunun yanında yaş sebze ve meyve üretim ihracatındaki artış sürmekte.
Tüm tarımsal ürünlere tek tek üretim tahminlerine baktığımız zaman  tarım,krizden çıkışta önemli bir işlev yüklenmiş gibi görünüyor.Umarım üstlendiği bu işlev bu sektörün hatırlanmasına neden olur.22 nisan 2oo9
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.