Haber:
     
İŞLETMEDE KALICILIĞI SAĞLAMAK Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Muhasebe; işletme yöneticilerinin, sağlıklı, doğru, ölçülebilir ve değerlendirilebilir kararlar alabilmeleri için gerekli sayısal verilerin, kendilerine ulaştırılmasını sağlayan bir bilgi sistemidir.

İşletmelerin bugün tüm önemli ve zorlu hedefi kâr değil, “uzun ömürlü olmayı” yani kalıcılığı sağlamaktır. İşletme tarihi içerisinde, Otuz (30) yıl kısa bir süre olmakla beraber, Dünya devi bazı şirketlerin bu süreye ulaşamadan yok olmaları, yetersiz kâr sağlayamamalarından değil, “kurumsallaşmayı” başaramamış olmalarından kaynaklandığı bilinmektedir.
1990’lı yıllardaki ekonomik durgunluk ile başlayıp, yaklaşık her on yılda bir “kriz”le sonuçlanan gelişmelerde ayakta kalmayı başaran, dirençleri krizin üzerinde kalan şirketlerin, “kurumsallaşmayı” tamamlayıp, “ kurumsal yönetim”e ulaşmış olmaları bunun bir göstergedir.

Günümüzde, şirketlerin iyi yönetilmesi, devletin de iyi yönetilmesinde etkili olmaktadır. Bir ülkede muhasebe standartlarında uyum ve şeffaf raporlama yoksa sermaye başka ülkelere gidecektir. Belirli şirketlerde skandal olması, ülkenin kredi notunu etkileyecektir. Şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında bilinen isimlerin olması değil, donanımlı kişilerin olması güven yaratacaktır. Şirketlerin iyi kurumsal yönetim uygulamaları halinde, uluslararası finansal kuruluşların izleme raporlarında kayda girecek ve çabuk kredi bulunması ya da kredi taleplerinde öncelik alınması mümkün olacaktır. Bu çerçevede Türkiye’de uluslararası finansal raporlama sisteminin uygulanması ve uluslararası muhasebe standartlarına geçilmiş olması önemli bir adımdır.

Eğer bir şirket iyi yönetilir, kurumsal yönetimin kabul edilen ilkelerine uyumlu bir yönetim yapısı oluşturulur ise; bunun sonuçları, başta çalışanlar, hissedarlar, şirketle ticari ve finansal ilişkide olanlar, sermaye piyasası yatırımcıları ve vergisel ortak olan Devlet ile ilişkileri olumlu yönde etkileyecektir. Saydam, gerçekçi, adil ve hesap verebilirliği ön planda tutan bir yönetim anlayışı ve sistemi, önce işletmeyi ödüllendirecektir.

Kurumsal yapılanma ve yönetim anlayışı; işletmeleri yenilikçi, çevreci ve yüksek verimi hedefleyen bir yönetim stratejisine kavuşturur. Ekonomik ve finansal gelişmelere göre doğru ilişki, uygun finansman, doğru yönetim sistemine katkı verir. Kurum içi iletişim çalışır, doğru bilginin kısa sürede ilgili noktalara ulaşması sağlanır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler izlenir. İşletmede her kişinin eğitilmiş ve yetiştirilmiş olmasına özen gösterilir. İşletmeye “sabır” öğesi benimsetilir. Böylece ortakların, yöneticilerin, çalışanların işletmenin zor döneminde, birbirleriyle ilişkilerinde, işletme dışı yatırım ve finansman görüşmelerinde sabırlı olmaları ilkesi yerleşir. En önemlisi, yöneticiler kendilerini değil işi ve işletmeyi önemserler. Bir şeyi tek başına değil çok şeyi birlikte yapma düşüncesi işletmeye egemen olur. Böylece saydam, hesap verebilir, bilgiyi paylaşan bir yönetim işletmeyi ekonomik krizlere, çalkantılara ve durgunluğa dirençli hale getirir. Kurumsal direncin çoğalmasını sağlar.

Günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler, sermayenin küreselleşmesi sonucu kurumsal yönetimi sağlamış şirketlerle, evlilik, birleşme ya da devir işlemleri daha kolay olmaktadır. Uluslararası muhasebe raporlama ve yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin, rekabette ve uluslararası ilişkilerde pazarlık güçleri artmaktadır. Bu değeri sağlayacak olanda, ilkeli, saydam, gerçekçi, ölçülebilir, veri ve raporlamaya imkân verecek bir muhasebe sisteminin kurulmasından geçmektedir.

Bu amaçla hazırlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği, kısa bir sürede, var olan “şirket kültürünü” daha üst noktalara taşıyacak, rakamlarla ifade edilebilecek bir “kurumsal varlık” oluşmasına katkı verecektir.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.